Dịch vụ phát triển website toàn diện
banner
Cấu hình cài đặt website

| 375 lượt xem

Truy cập trình đơn quản trị website Giao diện -> Cài đặt website để thiết lập các cài đặt thông số cơ bản của website. Trường cài đặt Nội dung cài đặt CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG Áp dụng phiên bản Mobile Cho phép phát triển phiên bản di động và phiên bản desktop riêng […]


Cấu hình các trang hệ thống

| 338 lượt xem

Cấu hình các trang hệ thống Các trang hệ thống bao gồm tất cả các trang web mà URL không bao gồm phần tên mở rộng (.html) như trang chủ, thanh toán, danh mục sản phẩm gốc, danh mục tin tức gốc và các trang quản lý tài khoản… Hiện tại, Topwebviet bao gồm 16 […]


Quản lý Google Analytics

| 229 lượt xem

1. Đăng ký Google Console: Xem tương tự Đăng ký Google Console trong hướng dẫn quản lý Blogspot. Trong đó kích hoạt ứng dụng Google Analytics Reporting API. Kết thúc ở bước lấy Client ID 2. Khai báo quản lý trong Website: Vào trang quản trị website và truy cập vào trình đơn Ứng dụng -> […]


Trình bày CSS - Javascript trang web

| 178 lượt xem

Bộ định kiểu xếp tầng (CSS) quy định cách thức hiển thị các phần tử HTML trên giao diện đồ họa người dùng. Ngôn ngữ kịch bản phía máy khách Javascript là những đoạn mã Js được sử dụng chủ yếu để tạo hiệu ứng, chức năng ajax giữa máy khách và máy chủ. Trong […]


Quản lý website Blogger trên Topwebviet

| 423 lượt xem

CẤU HÌNH GOOGLE CONSOLE BLOGSPOT 1. Đăng ký Google Console: a. Truy cập trang Developer của Google và truy cập vào trình đơn APIs & Services -> Library. b. Lựa chọn ứng dụng Blogger API v3 c. Click nút ENABLE để kích hoạt Ứng dụng này. d. Click vào đường dẫn CREATE CREDENTIALS: e. Cấu […]


Theo dõi danh sách Click quảng cáo google ads

| 339 lượt xem

CẤU HÌNH CÀI ĐẶT 1. Truy cập trình đơn quản trị Ứng dụng -> Theo dõi Google Ads -> Cài đặt thông số: Lần lượt đặt tiêu đề danh sách các trường sau và không được trùng lặp nhau. Thông số Mô tả campaignid ID chiến dịch. (Sử dụng thông số này khi bạn đã […]


Cấu hình thông tin website

| 374 lượt xem

CHỨC NĂNG CỦA CẤU HÌNH WEBSITE Trang Quản lý Nội dung Cấu hình website: là nơi quản lý danh sách các Trường Đại diện Tùy chỉnh được sử dụng trong bất kỳ nội dung thông tin nào trên website. Các trường này thường được thể hiện cho các thông tin chung của website như Logo, […]


Quản lý cài đặt trường tùy chỉnh website

| 369 lượt xem

CHỨC NĂNG CỦA THÔNG SỐ TÙY CHỈNH Trang Quản lý Thông số Tùy chỉnh: là nơi quản lý danh sách các trường được thêm mới vào trong trang quản trị. Quản trị website Topwebviet cho phép bạn thêm trường mới vào trong trang Quản lý Nội dung thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục sản […]


Quản lý giao diện Template trong Topwebviet

| 424 lượt xem

CHỨC NĂNG CỦA TEMPLATE Trang Quản lý Giao diện Template: là nơi trình bày các mẫu nội dung HTML của toàn bộ nội dung của một trang web sử dụng các Modul và phần thân của trang. Ví dụ trình bày các modul sử dụng trên giao diện trang chủ thuonghieugao.com HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ […]


Quản lý giao diện Modul Topwebviet

| 341 lượt xem

CHỨC NĂNG CỦA MODUL Trang quản lý Giao diện Modul: nơi viết mã HTML giao diện để chuyển đổi danh sách các Mục Sản phẩm, Mục Tin tức, các tiện ích được quản lý trong trình đơn quản trị Tiện ích, các tiện ích mặc định của hệ thống; trước khi lắp ghép vào phần […]