Dịch vụ phát triển website toàn diện
banner
Xây dựng bố cục trang web HTML

Mỗi phần tử trong tài liệu HTML mang một ngữ nghĩa riêng mà các công cụ tìm kiếm dựa vào đó để hiểu được nội dung trên trang web của bạn. Trong đó, việc phân chia bố cục nội dung trang web đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó từ phiên bản […]


Phần tử siêu dữ liệu trong tài liệu HTML

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cấu trúc trang web HTML và phân loại các phần tử HTML. Trong bài này sẽ tìm hiểu về nhóm phần tử siêu dữ liệu trong tài liệu HTML. Nhóm phần tử siêu dữ liệu là những phần tử được sử dụng chủ yếu trong nội dung […]


| 404 lượt xem

GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CSS CSS (Cascading Style Sheets): là ngôn ngữ định kiểu xếp tầng, qui định qui tắc định dạng, hiển thị nội dung của các phần tử trong tài liệu HTML. div { color: red; border: 1px solid #ccc; } Bộ chọn: tên phần tử áp dụng bộ định kiểu, […]


Mô hình MVC và các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ

| 374 lượt xem

PHP PHP (PHP HyperText Preprocessor – Bộ tiền xử lý siêu văn bản): là một ngôn ngữ lập trình chạy trong môi trường Apache cho phép các nhà phát triển web tạo ra những trang web nội dung động có tương tác với cơ sở dữ liệu (thường là MySQL). PHP ra đời năm 1994 […]


Một số khái niệm chung trong SEO

| 663 lượt xem

TỐI ƯU CÔNG CỤ TÌM KIẾM (SEO – Search Engine Optimization) bao gồm các kỹ thuật được sử dụng để thúc đẩy trang web của bạn đạt được vị trí cao trong trang kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm. Nó là một thành phần trong quá trình tiếp thị trang Web của […]


Định dạng văn bản trong CSS

| 465 lượt xem

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG CSS line-height: chiều cao của dòng văn bản letter-spacing:khoảng cách các ký tự trong từ word-spacing:khoảng cách các từ trong văn bản text-indent:khoảng cách dòng đầu tiên của khối văn bản với lề trái font-size: chiều cao của ký tự trong văn bản text-align: left;canh lề trái text-align: center;canh lề […]


Định dạng phần tử trong CSS

| 456 lượt xem

Khu vựcviết nội dung margin: khoảng cách từ viền phần tử này đến các phần tử bên cạnh outline: đường bao quanh phía ngoài đường viền. Như vậy đường outline ở vị trí chồng lấn lên vùng margin. Đường outline sẽ hiển thị đè lên phía trên các phần tử khác nếu chúng chồng lấn […]


Khái quát chung về ngôn ngữ lập trình HTML

| 585 lượt xem

Định nghĩa ngôn ngữ HTML HTML (HyperText Markup Language – Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản): là ngôn ngữ phổ biến được sử dụng để viết nên các trang web, trong đó nó sử dụng các Phần tử hoặc các đoạn mã lệnh để chỉ cho trình duyệt biết cách thức hiển thị các […]


Quá trình giao tiếp giữa trình duyệt web và máy chủ web

| 463 lượt xem

GIỚI THIỆU CHUNGVỀ NHỮNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHGIAO DIỆN WEBSITE Máy chủ (Server) Nhận yêu cầu từ máy khách. Xử lý kịch bản phía máy chủ; xuất tài liệu HTML, CSS, JS… trả về phía máy khách. Máy khách (Client) Màn hình (Desktop) Hiển thị giao diện tương tác người dùng Trình duyệt (Browser) Gửi […]


Phương thức chuyển đổi siêu văn bản

| 692 lượt xem

Ở bài trước chúng ta đã phân tích Tác dụng của Domain và Hosting khi triển khai phát triển Website. Trong bài dưới đây, chúng ta tìm hiểu về mối tương tác giữa trình duyệt web và máy chủ web trong quá trình người dùng truy cập website. Trình duyệt Web Trình duyệt Web là […]